-->
Giảm 200k theme code nhân dịp 30/04-01/05 (Áp dụng theme code từ 500k) Mua ngay

Tạo Menu Responsive đơn giản với HTML và CSS

Tạo Menu Responsive đơn giản với HTML và CSS

Cập nhật ngày Bởi
Hôm nay, mình chia sẻ đến các bạn một mẫu Menu Material Design Responsive đơn giản chỉ với HTML và CSS vô cùng nhẹ nhàng và dễ thực hiện.

Tạo Menu Responsive đơn giản với HTML và CSS

Một vài hình ảnh Demo

Tạo Menu Responsive Material Design đơn giản với HTML và CSS
Hiển thị trên giao diện PC

Tạo Menu Responsive Material Design đơn giản với HTML và CSS

Tạo Menu Responsive Material Design đơn giản với HTML và CSS
Hiển thị trên giao diện Mobile

Cách Tạo Menu Responsive Material Design

Chèn CSS vào trên thẻ ]]></b:skin> hoặc trong cặp thẻ <style>...</style>.
* {
  margin: 0;
  padding: 0;
  -webkit-box-sizing: border-box;
  -moz-box-sizing: border-box;
  -ms-box-sizing: border-box;
  box-sizing: border-box;
}
.nav-fostrap {
  display: block;
  margin-bottom: 15px 0;
  background: #03A9F4;
  -webkit-box-shadow: 0 2px 5px 0 rgba(0, 0, 0, 0.26);
  -moz-box-shadow: 0 2px 5px 0 rgba(0, 0, 0, 0.26);
  -ms-box-shadow: 0 2px 5px 0 rgba(0, 0, 0, 0.26);
  -o-box-shadow: 0 2px 5px 0 rgba(0, 0, 0, 0.26);
  box-shadow: 0 2px 5px 0 rgba(0, 0, 0, 0.26);
  border-radius: 3px;
}
.nav-fostrap ul {
  list-style-type: none;
  margin: 0;
  padding: 0;
  display: block;
}
.nav-fostrap li {
  list-style-type: none;
  margin: 0;
  padding: 0;
  display: inline-block;
  position: relative;
  font-size: 14;
  color: #def1f0;
}
.nav-fostrap li a {
  padding: 15px 20px;
  font-size: 14;
  color: #def1f0;
  display: inline-block;
  outline: 0;
  font-weight: 400;
}
.nav-fostrap li:hover ul.dropdown { display: block; }
.nav-fostrap li ul.dropdown {
  position: absolute;
  display: none;
  width: 200px;
  background: #2980B9;
  -webkit-box-shadow: 0 2px 5px 0 rgba(0, 0, 0, 0.26);
  -moz-box-shadow: 0 2px 5px 0 rgba(0, 0, 0, 0.26);
  -ms-box-shadow: 0 2px 5px 0 rgba(0, 0, 0, 0.26);
  -o-box-shadow: 0 2px 5px 0 rgba(0, 0, 0, 0.26);
  box-shadow: 0 2px 5px 0 rgba(0, 0, 0, 0.26);
  padding-top: 0;
}
.nav-fostrap li ul.dropdown li {
  display: block;
  list-style-type: none;
}
.nav-fostrap li ul.dropdown li a {
  padding: 15px 20px;
  font-size: 15px;
  color: #fff;
  display: block;
  font-weight: 400;
}
.nav-fostrap li ul.dropdown li:last-child a { border-bottom: none; }
.nav-fostrap li:hover a {
  background: #2980B9;
  color: #fff !important;
}
.nav-fostrap li:first-child:hover a { border-radius: 3px 0 0 3px; }
.nav-fostrap li ul.dropdown li:hover a { background: rgba(0,0,0, .1); }
.nav-fostrap li ul.dropdown li:first-child:hover a { border-radius: 0; }
.nav-fostrap li:hover .arrow-down { border-top: 5px solid #fff; }
.arrow-down {
  width: 0;
  height: 0;
  border-left: 5px solid transparent;
  border-right: 5px solid transparent;
  border-top: 5px solid #def1f0;
  position: relative;
  top: 15px;
  right: -5px;
  content: '';
}
.title-mobile {
  display: none;
}
 @media only screen and (max-width:900px) {
.nav-fostrap {
  background: #fff;
  width: 200px;
  height: 100%;
  display: block;
  position: fixed;
  left: -200px;
  top: 0px;
  -webkit-transition: left 0.25s ease;
  -moz-transition: left 0.25s ease;
  -ms-transition: left 0.25s ease;
  -o-transition: left 0.25s ease;
  transition: left 0.25s ease;
  margin: 0;
  border: 0;
  border-radius: 0;
  overflow-y: auto;
  overflow-x: hidden;
  height: 100%;
}
.title-mobile {
  position: fixed;
  display: block;
    top: 10px;
    font-size: 20px;
    left: 100px;
    right: 100px;
    text-align: center;
    color: #FFF;
}
.nav-fostrap.visible {
  left: 0px;
  -webkit-transition: left 0.25s ease;
  -moz-transition: left 0.25s ease;
  -ms-transition: left 0.25s ease;
  -o-transition: left 0.25s ease;
  transition: left 0.25s ease;
}
.nav-bg-fostrap {
  display: inline-block;
  vertical-align: middle;
  width: 100%;
  height: 50px;
  margin: 0;
  position: absolute;
  top: 0px;
  left: 0px;
  background: #03A9F4;
  padding: 12px 0 0 10px;
  -webkit-box-shadow: 0 2px 5px 0 rgba(0, 0, 0, 0.26);
  -moz-box-shadow: 0 2px 5px 0 rgba(0, 0, 0, 0.26);
  -ms-box-shadow: 0 2px 5px 0 rgba(0, 0, 0, 0.26);
  -o-box-shadow: 0 2px 5px 0 rgba(0, 0, 0, 0.26);
  box-shadow: 0 2px 5px 0 rgba(0, 0, 0, 0.26);
}
.navbar-fostrap {
  display: inline-block;
  vertical-align: middle;
  height: 50px;
  cursor: pointer;
  margin: 0;
    position: absolute;
    top: 0;
    left: 0;
    padding: 12px;
}
.navbar-fostrap span {
  height: 2px;
  background: #fff;
  margin: 5px;
  display: block;
  width: 20px;
}
.navbar-fostrap span:nth-child(2) { width: 20px; }
.navbar-fostrap span:nth-child(3) { width: 20px; }
.nav-fostrap ul { padding-top: 50px; }
.nav-fostrap li { display: block; }
.nav-fostrap li a {
  display: block;
  color: #505050;
  font-weight: 600;
}
.nav-fostrap li:first-child:hover a { border-radius: 0; }
.nav-fostrap li ul.dropdown { position: relative; }
.nav-fostrap li ul.dropdown li a {
  background: #2980B9 !important;
  border-bottom: none;
  color: #fff !important;
}
.nav-fostrap li:hover a {
  background: #03A9F4;
  color: #fff !important;
}
.nav-fostrap li ul.dropdown li:hover a {
  background: rgba(0,0,0,.1); !important;
  color: #fff !important;
}
.nav-fostrap li ul.dropdown li a { padding: 10px 10px 10px 30px; }
.nav-fostrap li:hover .arrow-down { border-top: 5px solid #fff; }
.arrow-down {
  border-top: 5px solid #505050;
  position: absolute;
  top: 20px;
  right: 10px;
}
.cover-bg {
  background: rgba(0,0,0,0.5);
  position: fixed;
  top: 0;
  bottom: 0;
  left: 0;
  right: 0;
}
}
 @media only screen and (max-width:1199px) {
.container { width: 96%; }
}
.fixed-top {
  position: fixed;
  top: 0;
  right: 0;
  left: 0;
}
Tiếp theo, chèn đoạn HTML vào nơi bạn muốn hiển thị, có thể tạo Tiện ích HTML trong bố cục để chèn vào.
<div id='main'>
  <div class='container'>
    <div  style='margin-top:150px;margin-bottom:30px;text-align:center;'>
      <img src='https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgOAXdp27RgB9HrEy148lDTEV45ivCYB6U-yfI54l5TseLFk0NFOCfua3uMZVIbPy6PibP6PvkR1JTqTS8kUNo8R4RInoXeUiZm84-HPN8cCBosU3Jq9LiKlh76Vv098aZr5V8ZuukwTFbF/s320/logo.png' style='width: 100px;margin-bottom:15px'>
      <h1>Material Design Responsive Menu</h1>
    </div>
    <nav>
      <div class='nav-fostrap'>
        <ul>
          <li><a href=''>Home</a></li>
          <li><a href='javascript:void(0)'>Web Design<span class='arrow-down'></span></a>
            <ul class='dropdown'>
              <li><a href=''>HTML</a></li>
              <li><a href=''>CSS</a></li>
              <li><a href=''>Javascript</a></li>
              <li><a href=''>JQuery</a></li>
            </ul>
          </li>
          <li><a href='javascript:void(0)' >Blogger<span class='arrow-down'></span></a>
            <ul class='dropdown'>
              <li><a href=''>Widget</a></li>
              <li><a href=''>Tips</a></li>
            </ul>
          </li>
          <li><a href='javascript:void(0)' >SEO<span class='arrow-down'></span></a>
            <ul class='dropdown'>
              <li><a href=''>Tools</a></li>
              <li><a href=''>Backlink</a></li>
            </ul>
          </li>
          <li><a href=''>Google Adsense</a></li>
          <li><a href=''>Advertising</a></li>
          <li><a href=''>Business</a></li>
        </ul>
      </div>
      <div class='nav-bg-fostrap'>
        <div class='navbar-fostrap'> <span></span> <span></span> <span></span> </div>
        <a href='' class='title-mobile'>Fostrap</a>
      </div>
    </nav>
  </div>
</div>
<script src='https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/2.2.0/jquery.min.js'></script>
<script>
$(document).ready(function(){
  $('.navbar-fostrap').click(function(){
   $('.nav-fostrap').toggleClass('visible');
   $('body').toggleClass('cover-bg');
  });
 });
</script>
Chỉ 2 đoạn code khá đơn giản vậy thôi. Ở phần HTML thì các bạn sửa nội dung menu theo ý các bạn nhé! Chúc thành công!

Comments

Call
0948713329
Contact Me on Zalo